Zespół

Zespół

Zespół WCP działa w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z zakresu
psychologii, psychoonkologii i psychoterapii.

Katarzyna Borowicz

Z wykształcenia jest psychologiem, psychoonkologiem i psychoterapeutką
Gestalt. W 2002 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii na Uniwesytecie SWPS. Uzyskała certfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego [cert. nr.82]. Zdobyła wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole CTPB w Warszawie. Aktualnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.
Blisko 20 lat zajmuje się pracą z osobami chorującymi onkologicznie, ich bliskimi a także osobami po zakończonym leczeniu u progu, tak zwanego – „drugiego życia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Częstochowie, w Poradni Psychoonkologii oraz Oddziale Radioterapii Warszawskiego Centrum Onkologii, a także w Fundacji Rak’n’Roll, gdzie prowadziła wsparcie indywidualne dla osób chorujących, autorskie warsztaty dla osób po zakończonym leczeniu oraz superwizję dla wolontariuszy telefonu
zaufania R’n’R. W Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii prowadzi indywidualne
spotkania z Pacjentami w zakresie wsparcia psychoonkologicznego.
Dbając o etykę zawodową swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Długołęcka

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz podyplomowe studia z zakresu Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2013).  Uczestniczyła w wielu szkoleniach dla osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem psychoonkologicznym. Od 2007 r. pracuje z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami. W swojej pracy stosuje między innymi: ACT (Acceptance and Commitment Therapy/ Terapia Akceptacji i Zaangażowania), logoterapię, metody poznawczo – behawioralne, psychoedukację, wsparcie i indywidualne poradnictwo psychologiczne.

W WCP pracuje z osobami dorosłymi, prowadząc grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla osób wspierających swoich chorych bliskich, terapię dla osób, które zakończyły leczenie przyczynowe. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń (m.in. szkolenia dla wolontariuszy hospicyjnych) oraz warsztatów dla lekarzy i personelu medycznego. Anna realizuje również projekty zadedykowane dla osób po zakończeniu leczenia onkologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Małgorzata Grzejszczak

Jest psychologiem, psychoterapeutką, psychoonkologiem.
Ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologii Klinicznej oraz 4-ro
letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Intrze – Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej,
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła studia podyplomowe z
Psychologii Klinicznej oraz studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych. Stale
podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.
Doświadczenie zdobywała pracując w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie od 14 lat (obecnie
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy). Zajmuje
się pacjentami chorującymi onkologicznie oraz ich rodzinami. Pracuje w Poradni Psychoonkologicznej,
Centrum Edukacji Zdrowotnej jako psychoterapeutka. Zajmuje się pacjentami chorymi somatycznie
oraz osobami przeżywającymi kryzysy życiowe, trudności adaptacyjne, depresje, lęki, żałobę po
stracie bliskich. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoonkologiczne, interwencje kryzysowe,
psychoterapię indywidualną. Swoją pracę poddaje superwizji. Należy do Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.

Danuta Longić (obecnie nie przyjmuje Pacjentów)

Ukończyła na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunek Psychologii Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (MABOR). Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych. W trakcie specjalizacji odbyła liczne staże zawodowe w szpitalach psychiatrycznych i somatycznych w Warszawie (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny „Banacha”, Centrum Onkologii – Instytut). W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych.

Od 2011 do 2019 r. pracowała w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Poradni Psychoonkologii, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową. Udzielała wsparcia członkom rodzin pacjentów. Prowadziła zajęcia relaksacyjne i psychoedukację oraz edukację prozdrowotną. Prowadziła szkolenia i warsztaty skierowane m.in. do lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnienia stresu i komunikacji

Marta Rusek

Psychoterapeuta, psychoonkolog (Certyfikat Psychoonkologa PTPo nr 90), specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letnie szkolenie w Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA. W trakcie szkolenia do specjalizacji odbyła liczne staże zawodowe w szpitalach psychiatrycznych i somatycznych w Warszawie (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny „Banacha”, Centrum Onkologii – Instytut). W 2014 r została doktorantką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (praca doktorska dotycząca wpływu przewlekłej choroby somatycznej na rozwój emocjonalny młodzieży).

Od 2009 r. pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (dawniej „Litewska”, obecnie szpital przy Żwirki i Wigury) w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, gdzie wspiera Małych Pacjentów i ich Bliskich w trudnej sytuacji diagnozy i leczenia onkologicznego.

Marta prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i dzieci. Realizuje Program wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób chorych i dla osób wspierających, szkolenia dla szkół oraz terapię grupową.

Maciej Starzyński

Maciej jest absolwentem bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, gdzie ukończył również podyplomowe studia psychoonkologiczne.
Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM), gdzie towarzyszy i wspiera małych – wielkich pacjentów i ich bliskich. W fundacji SYNAPSIS zajmuje się terapią dorosłych osób w spektrum autyzmu i wsparciem ich w pracy. Pracuje terapeutycznie również z dziećmi w spektrum autyzmu. Związany jest również z fundacją Rak’n’Roll, gdzie udziela wsparcia odbierając psychoonkologiczny telefon wsparciowy dla osób chorych onkologicznie i ich bliskich.

Sylwia Świstak-Sawa

Jest psychologiem, psychoterapeutą oraz certyfikowanym psychoonkologiem. Przyjmuje pacjentów dorosłych, głównie z diagnozą onkologiczną oraz rodziny tych pacjentów. Pracuje również z osobami w kryzysie; z zaburzeniami lękowymi; z objawami depresji. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego . Od 1997 r. pracuje w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Jako terapeuta praktykuje od 2004 r. W ramach pracy psychoterapeutycznej prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentów i szkoleniowe dla pielęgniarek i lekarzy. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierunku Psychologia. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Intrze – Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i posiada Certyfikat Psychoonkologa PTPo (nr 91). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W WCP zajmuje się krótkoterminową terapią indywidualną osób dorosłych oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.

Olga Kłoda-Krajewska (obecnie nie przyjmuje Pacjentów)

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej oraz studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Kontynuuje naukę w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie finalizuje 4,5 roczny kurs z zakresu psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła również szkolenia z interwencji poznawczo-behawioralnych w psychoonkologii.

Doświadczenie zdobywała pracując w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie, Instytucie Hematologii i Transplantologii, Akademii Walki z Rakiem oraz współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami warszawskimi (np. Alivia, United Way). W fundacji realizuje indywidualne spotkania z Pacjentami oraz z osobami wspierajacymi. Prowadzi też warsztaty dla osób wspierajacych i chorych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jej praca podlega stałej superwizji.