Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Nasza fundacja realizuje swoje zadania w formule „non profit.” Jej działalność finansowana jest ze środków pochodzących z następujących źródeł:

–Darowizny od firm oraz osób prywatnych,

–Granty, dotacje, fundusze (samorządowe, miejskie, dzielnicowe itp.)

–Zbiórki publiczne.

W miarę posiadanych środków całe wsparcie dla osób chorych realizujemy bezpłatnie. 

Możliwe jest również skorzystanie ze wsparcia odpłatnie.

Krok 1. Wybierz cel lub kwotę

Krok 2. Podaj swoje dane

Inne formy dotacji

Aby wesprzeć działalność naszej fundacji, możesz:

wpłacić darowiznę na realizację celów statutowych WCP, przekazując dowolną kwotę na nasze konto bankowe.

Darczyńcy będący zarówno osobami fizycznymi (Osoba prywatna) jak i osobami prawnymi (Firma), mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie i realizującym te cele.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą również mogą odliczyć darowizny od podstawy opodatkowania, pod warunkiem że nie rozliczają się w skali podatkowej liniowej.

W treści przelewu należy wpisać:

Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Darowizna na cele ochrony i promocji zdrowia.

Numer Konta: ING Bank
PL 88 1050 1025 1000 0090 3047 1719

Wysokość odliczenia nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 6% dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychu osoby fizycznej (osoby prywatnej) i do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – u osoby prawnej (firmy).

Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego dochody darczyńca rozlicza. Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu przekazanych darowizn mają obowiązek wykaz ania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

UWAGA ! Zachowaj dowód wpłaty (przelewu!)

Darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Wejść na fanimani.pl. Poszukaj sklepu internetowego, w którym kupisz to, co potrzebujesz, a dodatkowo – wesprzesz naszą fundację drobną darowizną.

To dzięki Waszym, nawet tym najdrobniejszym wpłatom, jesteśmy w stanie nieść pomoc naszym podopiecznym!

Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!