Rady Fundacji

Rady Fundacji

Członkowie  Rad pełnią swoje funkcje charytatywnie.

Rada Nadzorcza 

jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji.

W skład Rady Nadzorczej Fundacji wchodzą następujące osoby:

Anna Molenda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji

Marta Pawlikowska Olszta

Katarzyna Witczak