Personel medyczny

Personel medyczny

Na podstawie kilkuletnich doświadczeń w zakresie pomocy psychologicznej świadczonej pacjentom onkologicznym i ich rodzinom, szkoleń prowadzonych dla różnych grup zawodowych oraz wielu miarodajnych opinii zebranych w środowisku medycznym, trenerzy i psycholodzy tworzący zespół WCP opracowali nowatorski i unikalny program wsparcia psychologicznego dla lekarzy i personelu medycznego, którego celem jest podwyższenie umiejętności komunikacji z pacjentami i ich rodzinami oraz profilaktyka wypalenia zawodowego.

Lekarze onkolodzy są grupą zawodową poddaną silnej i długotrwałej ekspozycji na stres związany ze specyfiką tego zawodu oraz z obecną sytuacją służby zdrowia i wynikającą z niej organizacją pracy placówek publicznej opieki zdrowotnej.

Źródłem stresu jest ciągły kontakt z osobami poważnie chorymi, często nieuleczalnie, z ich cierpieniem i śmiercią. Onkolodzy szczególnie często narażeni są na poczucie bezradności i bezsilności, gdy medycyna wyczerpuje swoje możliwości wyleczenia choroby. Jednocześnie ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów. Silne obciążenie psychiczne w tej grupie stanowi konieczność przekazywania pacjentom i ich rodzinom niepomyślnych informacji.

Każdy warsztat może być zrealizowany w wymiarze od 2 do 6 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników. Opracowując programy szkoleniowe bazujemy na najnowszych odkryciach psychologii i psychoneuroimmunologii i prezentujemy wyniki badań uwiarygodniające propozycje i narzędzia, których uczymy

W sprawie szczegółowej oferty prosimy o kontakt fundacjawcp@gmail.com