Nauczyciele

Nauczyciele

Pomysł na stworzenie warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych powstał na bazie naszych doświadczeń i obserwacji z życia szpitalnego dzieci i młodzieży. Izolacja wymuszona procesem leczenia sprawia, że nauka, kontakty z rówieśnikami i wspomnienie szkoły to NADZIEJA na powrót do zdrowia i normalności, dlatego stała relacja ze środowiskiem szkolnym jest bezcenna z perspektywy powrotu do zdrowia.

 

Od 2015 roku współpracujemy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, z którym realizujemy szkolenie DZIECKO ONKOLOGICZNIE CHORE W SZKOLE – PRACA Z CHORYM, KLASĄ I RODZINĄ.

Założeniem projektu „Dziecko onkologicznie chore w szkole”  jest przygotowanie kadry szkolnej – wychowawców, nauczycieli, psychologów i pedagogów do tego, aby umieli właściwie wspierać chore dzieci i ich rodziny oraz tworzyć przyjazne środowisko szkolne. Szkolenie to ma za zadanie zapoznać kadrę szkół z najczęstszymi trudnościami związanymi z chorobą ucznia, ułatwić przystosowanie się do nowych warunków i pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami.

Celem długoterminowym proponowanego szkolenia jest stworzenie warunków bezpiecznego powrotu dziecka do szkoły po zakończonym leczeniu onkologicznym poprzez świadome towarzyszenie i wsparcie ze strony środowiska szkolnego, w tym wychowawcy, grona pedagogicznego, rówieśników i ich rodziców. Wspólnie z grupą uczestników chcemy określić rolę nauczyciela/pedagoga/psychologa oraz wypracować dobre praktyki wspierające dziecko w tej trudnej sytuacji. W szczególności warsztat daje możliwość przygotowania nauczyciela/pedagoga do rozmów o trudnych emocjach przeżywanych przez chorego, jego rodzinę, środowisko szkolne i zasadach ich prowadzenia. Ważnym aspektem szkolenia będzie omówienie zasad współpracy z rodziną ucznia chorego i indywidualnym podejściem mającym na uwadze postawy rodziców ich otwartości i gotowość do przyjęcia wsparcia.

Cele warsztatu koncentrują się na:

  • Zaznajomieniu kadry pedagogicznej z sytuacją psychologiczną pediatrycznego pacjenta onkologicznego oraz jego rodziny – fazy chorowania/leczenia, emocjonalna odpowiedź na wyzwania choroby, późniejsze konsekwencje choroby.
  • Rozpoznaniu mitów wokół nowotworu i wyobrażeń nauczycieli na temat pacjenta onkologicznego.
  • Zidentyfikowaniu najczęstszych trudności w pracy z dzieckiem chorym oraz jego rodziną na poszczególnych etapach leczenia i powrotu do zdrowia.
  • Stworzeniu z uczestnikami warsztatów przydatnych narzędzi do pracy z chorym dzieckiem, jego rodziną i szkolną klasą.
  • Zapełnieniu luki w edukacyjnej ofercie dla nauczycieli – dotychczas na rynku nie było warsztatów, które skierowane byłyby na pracę z dzieckiem chorującym onkologicznie, jego rodziną i najbliższym otoczeniem.

Proponujemy jednodniowy warsztat w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny z wykorzystaniem krótkich prezentacji, ćwiczeń, dyskusji i indywidualnych wypowiedzi uczestników.

W sprawie szczegółów oferty prosimy o kontakt: fundacjawcp@gmail.com