Gdy choruje dorosły

Gdy choruje dorosły

Dla osób dorosłych, które chorują onkologicznie oferujemy następujace formy wsparcia:

Terapię indywidualną – jest to krótkoterminowa terapia – składająca się z kilku spotkań. Celem spotkań jest łagodzenie  stresu i oswajanie trudnych emocji towarzyszących diagnozie i chorobie. Pracujemy także   nad obszarami zgłaszanymi przez pacjenta, które stanowią największą trudność i wyzwanie po diagnozie lub w związku z nawrotem choroby. Celem spotkań jest również usprawnianie komunikacji w nowej, trudnej dla pacjenta i rodziny sytuacji choroby. Terapia indywidualna opiera się na założeniach ACT – terapii akceptacji i zaangażowania, terapii poznawczo behawioralnej, psychodynamicznej lub egzystencjalnej.

Wesprzyj tę terapię

 

 

W zależności od potrzeby i etapu choroby psychoterapia indywidualna może pomóc w:

 • zaakceptowaniu nowej sytuacji życiowej jaką jest choroba,
 • szukaniu zasobów na poradzenie sobie ze stresem związanym z chorobą i leczeniem,
 • przejściu przez kolejne fazy choroby, włącznie z nawrotem,
 • szukaniu sensu i znaczenia w sytuacji cierpienia emocjonalnego,
 • otwartym wyrażania emocji,
 • poprawie komunikacji chorego z osobami bliskimi oraz personelem medycznym,
 • aktywnym poszukiwaniu źródeł wsparcia i nadziei.

Dla osób, które preferują grupowe formy wsparcia proponujemy udział w Warsztatach psychoedukacyjnych. 

Warsztaty odbywają się w grupie zamkniętej – w gronie tych samych uczestników.

Podczas warsztatów realizowany jest autorski program psychoedukacyjny WCP oparty na:

 • metodzie ACT,
 • terapii poznawczo behawioralnej,
 • terapii egzystencjalnej Irvina Yaloma,
 • wybranych elementach programu Simontona
 • logoterapii Victora Frankla
 • oraz na wiedzy z zakresu psychoonkologii.

Program dotyczy miedzy innymi następujących zagadnień:

 • jaki jest związek między myślami a emocjami,
 • jak uświadomić sobie swój sposób myślenia i co można zrobić chcąc zmodyfikować niekorzystne dla samopoczucia przekonania,
 • jak tworzyć zdrowe przekonania, które wspierają dobre samopoczucie psychoczne.
 • jak i po co określić to ma dla nas największą wartość w życiu oraz jak angażować się w działania związane z wartościami pomimo lęku i innych trudnych emocji, w poszukiwaniu sensu życia z chorobą,
 • co można robić aby pomimo choroby mieć poczucie, że żyje się życiem, które ma sens i daje satysfakcję.
 • jak budować dobre relacje pomimo napięć które w naturalny sposób towarzyszą poważnej chorobie.
 • na co zwracać uwagę, chcąc lepiej się porozumiewać z ludźmi (lekarzami, rodziną, bliskimi i współpracownikami).
 • jaki mamy wpływ na stres, który odczuwamy,
 • co to jest dialog wewnętrzny i jaki ma on wpływ na to jak sie czujemy,
 • jak czerpać z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł wsparcia,
 • jak oswajać to co najtrudniejsze aby angażować się w to co tu i teraz – rozmowy o śmierci i umieraniu,
 • rak – mój nauczyciel – czy choroba może czegoś nauczyć,
 • wola życia – jak ją budować gdy brakuje sił.

Program warsztatów realizowany jest w formie spotkań weekendowych lub w formie cyklu 20 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

Otwarta grupa wsparcia dla osób chorych. Są to spotkania w gronie osób chorych. Skład grupy jest zmienny, korzysta z niej ten, kto akurat ma potrzebę po tego typu wsparcie sięgnąć. Grupa nastawiona jest na wsparcie w trudnej sytuacji życiowej i może stanowić możliwość wymiany doświadczeń związanych z chorobą. Daje szansę na dzielenie się przeżyciami i uczuciami.

Intencją i celem spotkań jest wspieranie procesu zdrowienia poprzez podtrzymywanie nadziei oraz podnoszenie jakości życia. Obecność osób w podobnej sytuacji życiowej daje poczucie wspólnoty, będącej źródłem wsparcia.

W atmosferze wzajemnej akceptacji uczestnicy mają możliwość czerpania z doświadczeń i mądrości innych, a jednocześnie dzielenia się swoimi przeżyciami i emocjami.

Grupa ma charakter otwarty – można do niej dołączyć w dowolnym momencie i zrezygnować gdy wsparcie nie jest już potrzebne. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie i trwają 2 godziny.

Oferujemy również krótkie warsztaty psychologiczne – na zamówienie pracodawców, którzy chcieliby wesprzeć zespół pracowników gdy zachoruje ich kolega lub koleżanka.