Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W zakładce O Fundacji – Ważne dokumenty umieściliśmy Deklarację dostępności

Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.wcp.org.pl/

Jednocześnie zobowiazujemy się dołożyć starań aby w najbliższym roku nasza strona mogła spełniać standardy określone w ustawie  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Naszym celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostępu do  udziału we wszystkich działaniach i formach wsparcia oferowanych przez fundacje Warszawskie Centrum Psychoonkologii.