Miesiąc: Czerwiec 2022

Doposażenie Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Doposażenie Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii

Informujemy, że w okresie od 04 maja 2022 do dnia 30 czerwca 2022 realizujemy zadanie publiczne finansowane ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, polegające na doposażeniu Fundacji i zakupie sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań terapeutycznych!

Budżet na realizację zadania :7 699,00 zł