Jak przekazać 1,5% podatku?

Jak przekazać 1,5% podatku?

Nasza fundacja od 2017 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku na cele statutowe.

Kto może przekazać 1,5%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1,5% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:
•    płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
•    płatnicy podatku liniowego
•    ryczałtowcy
•    osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
•    osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości
a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1,5% podatku? 

Krok 1.

Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2.

Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

  • Numer KRS: 0000519760 
  • Wnioskowana kwota – kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji  nie może przekraczać 1,5%   kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3.

Złóż PIT w odpowiednim terminie, 1,5% podatku na konto Fundacji przekaże Urząd Skarbowy

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu, nazwy Urzędu Skarbowego, pod który Pan/Pani podlega, zostaną udostępnione przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo, w celu prowadzenia bazy „Darczyńcy”, a także w celach kontaktowych, jeśli w formularzu rozliczenia rocznego wyraził/-a Pan/Pani zgodę na przekazanie powyższych danych OPP.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.