Zespół

Zespół

Zespół WCP działa w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i kliniczną z zakresu
psychologii, psychoonkologii i psychoterapii.

Katarzyna Borowicz

Z wykształcenia jest psychologiem, psychoonkologiem i psychoterapeutką
Gestalt. W 2002 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła podyplomowe studia z zakresu psychoonkologii na Uniwesytecie SWPS. Uzyskała certfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego [cert. nr.82]. Zdobyła wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole CTPB w Warszawie. Aktualnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.
Blisko 20 lat zajmuje się pracą z osobami chorującymi onkologicznie, ich bliskimi a także osobami po zakończonym leczeniu u progu, tak zwanego – „drugiego życia”. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Częstochowie, w Poradni Psychoonkologii oraz Oddziale Radioterapii Warszawskiego Centrum Onkologii, a także w Fundacji Rak’n’Roll, gdzie prowadziła wsparcie indywidualne dla osób chorujących, autorskie warsztaty dla osób po zakończonym leczeniu oraz superwizję dla wolontariuszy telefonu
zaufania R’n’R. W Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii prowadzi indywidualne
spotkania z Pacjentami w zakresie wsparcia psychoonkologicznego.
Dbając o etykę zawodową swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Długołęcka

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz podyplomowe studia z zakresu Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2013).  Uczestniczyła w wielu szkoleniach dla osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem psychoonkologicznym. Od 2007 r. pracuje z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami. W swojej pracy stosuje między innymi: ACT (Acceptance and Commitment Therapy/ Terapia Akceptacji i Zaangażowania), logoterapię, metody poznawczo – behawioralne, psychoedukację, wsparcie i indywidualne poradnictwo psychologiczne.

W WCP pracuje z osobami dorosłymi, prowadząc grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne dla osób wspierających swoich chorych bliskich, terapię dla osób, które zakończyły leczenie przyczynowe. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń (m.in. szkolenia dla wolontariuszy hospicyjnych) oraz warsztatów dla lekarzy i personelu medycznego. Anna realizuje również projekty zadedykowane dla osób po zakończeniu leczenia onkologicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Agnieszka Laus-Rzepecka

Psycholog, terapeutka, trener.

W Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii pracuje z rodzinami w sytuacji kryzysu związanego z przewlekłą chorobą onkologiczną, jako trener zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli, pedagogów oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych i hospicjów. Od 2013 współpracuje z Ośrodkiem Terapeutyczno-Edukacyjnym Mater&Pater, w którym wspiera rodziny i pary w sytuacji kryzysu. Prowadzi grupy psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców oraz indywidualne konsultacje wychowawcze i terapię rodzinną. Jest współautorką naszego poradnika „Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, kiedy dorosły choruje na raka”.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, Programu Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, Co-Active Coaching Akademy prowadzonej przez The Coaches Training Institute. Ukończyła 4-letnie Studium Terapii Systemowej przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie przygotowujące do pracy terapeutycznej z rodziną, parą oraz prowadzenia terapii indywidualnej. Jest certyfikowanym realizatorem programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat odbyła staże zawodowe pogłębiające jej doświadczenie psychoterapeutyczne m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym na Woli i Józefowie oraz Stowarzyszeniu „Opta”. Jest współautorką i realizatorką programu „Idzie rak nieborak, czyli jak rozmawiać z dziećmi kiedy rodzic ma raka” skierowanego do rodziców i opiekunów małych dzieci. Prowadzi warsztaty „Dziecko onkologicznie chore w szkole” dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w ramach działań edukacyjnych Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii.

Danuta Longić (obecnie nie przyjmuje Pacjentów)

Ukończyła na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunek Psychologii Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 4-letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii (MABOR). Jest w trakcie szkolenia do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych. W trakcie specjalizacji odbyła liczne staże zawodowe w szpitalach psychiatrycznych i somatycznych w Warszawie (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny „Banacha”, Centrum Onkologii – Instytut). W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej Chorób Somatycznych.

Od 2011 do 2019 r. pracowała w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Poradni Psychoonkologii, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową. Udzielała wsparcia członkom rodzin pacjentów. Prowadziła zajęcia relaksacyjne i psychoedukację oraz edukację prozdrowotną. Prowadziła szkolenia i warsztaty skierowane m.in. do lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnienia stresu i komunikacji

Marta Rusek

Psychoterapeuta, psychoonkolog (Certyfikat Psychoonkologa PTPo nr 90), specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 4-letnie szkolenie w Studium Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA. W trakcie szkolenia do specjalizacji odbyła liczne staże zawodowe w szpitalach psychiatrycznych i somatycznych w Warszawie (m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Centralny Szpital Kliniczny „Banacha”, Centrum Onkologii – Instytut). W 2014 r została doktorantką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (praca doktorska dotycząca wpływu przewlekłej choroby somatycznej na rozwój emocjonalny młodzieży).

Od 2009 r. pracuje w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (dawniej „Litewska”, obecnie szpital przy Żwirki i Wigury) w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, gdzie wspiera Małych Pacjentów i ich Bliskich w trudnej sytuacji diagnozy i leczenia onkologicznego.

Marta prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i dzieci. Realizuje Program wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób chorych i dla osób wspierających, szkolenia dla szkół oraz terapię grupową.

Sylwia Świstak-Sawa

Jest psychologiem, psychoterapeutą oraz certyfikowanym psychoonkologiem. Przyjmuje pacjentów dorosłych, głównie z diagnozą onkologiczną oraz rodziny tych pacjentów. Pracuje również z osobami w kryzysie; z zaburzeniami lękowymi; z objawami depresji. Pracuje w podejściu integratywnym łącząc terapię humanistyczną z elementami kierunków poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego . Od 1997 r. pracuje w Centrum Onkologii- Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Jako terapeuta praktykuje od 2004 r. W ramach pracy psychoterapeutycznej prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentów i szkoleniowe dla pielęgniarek i lekarzy. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, kierunku Psychologia. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Intrze – Ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i posiada Certyfikat Psychoonkologa PTPo (nr 91). Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W WCP zajmuje się krótkoterminową terapią indywidualną osób dorosłych oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.

Olga Kłoda-Krajewska

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej oraz studiów podyplomowych z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS. Kontynuuje naukę w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie finalizuje 4,5 roczny kurs z zakresu psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła również szkolenia z interwencji poznawczo-behawioralnych w psychoonkologii.

Doświadczenie zdobywała pracując w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie, Instytucie Hematologii i Transplantologii, Akademii Walki z Rakiem oraz współpracując z fundacjami i stowarzyszeniami warszawskimi (np. Alivia, United Way). W fundacji realizuje indywidualne spotkania z Pacjentami oraz z osobami wspierajacymi. Prowadzi też warsztaty dla osób wspierajacych i chorych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jej praca podlega stałej superwizji.

Monika Figiel

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim (1986), doktor nauk humanistycznych (1999),  wieloletni nauczyciel akademicki APS, IPSiR UW. Organizatorka kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk i konferencji związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych, działań pomocowych i samopomocowych. Autorka książek, artykułów naukowych i wystaw i konkursów edukacyjnych. Absolwentka kursów psycho- i socjoterapeutycznych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Ukończyła cykl szkoleniowo-warsztatowy z Psychologii Zorientowanej na Proces organizowanych przez Ośrodek Psychoterapeutyczno Szkoleniowy Poza Centrum (2003). Współpracowała z hospicjum domowym na Żoliborzu; ukończyła kurs dla wolontariuszy hospicyjnych w 2011 roku. Organizatorka wielu form kształcenia juniorów i seniorów w organizacjach pozarządowych. W fundacji Monika prowadzi warsztaty dla wolontariuszy hospicyjnych oraz dla personelu hospicjum. Koordynuje niektóre realizowane przez nas projekty.