Wolontariusze

Wolontariusze

Zapraszamy do udziału w projektach rozwijania kompetencji wolontariuszy hospicyjnych.

Cele warsztatów.

  • Wsparcie merytoryczne i psychologiczne Wolontariuszy hospicjów i wzmocnienie ich społecznej roli w środowisku.
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów towarzyszenia osobom terminalnie chorym.
  • Pogłębienie umiejętności komunikacji z chorym i jego rodziną.
  • Wzmocnienie motywacji do pomagania osobom znajdującym się na ostatnim etapie życia oraz wyposażenie wolontariuszy w umiejętności i wiedzę mającą na celu zapobieganie zjawisku wypalenia pomaganiem.

Do tej pory zrealizowaliśmy warsztaty dla:

Ośrodka Hospicjum Domowe z Warszawy,

Hospicjum …………………………………………

 

 

A oto niektórzy uczestnicy naszych warsztatów.