Rady Fundacji

Rady Fundacji

Członkowie obu Rad pełnią swoje funkcje charytatywnie.

Rada Nadzorcza 

jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji.

dr Tomasz Kaczor

Pan Tomasz Kaczor jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Od 2007 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadząc i kierując jako dyrektor Departamentu Analiz i Badań, opracowaniem analiz ekonomicznych i finansowych zarówno na użytek wewnętrzny Banku jak i jego klientów. Wcześniej pracownik między innymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa Finansów a także, jako pracownik lub współpracownik, związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Anna Molenda

Radca Prawny. Od wielu lat pracuje w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach doradczych.

Janina Szepietowska

Doradca podatkowy z praktycznym, długoletnim doświadczeniem.

 

Rada Naukowa 

Opiniuje programy fundacji i rekomenduje działania merytoryczne.

Prof. dr hab. med. Andrzej Deptała

Od 2005 roku Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CSK MSW. Członek grupy doradczo-eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej WUM od 2008 r. Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM w kadencji 2012-2016.Członek międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych. Wielokrotny laureat nagród Rektora WUM i Ministra Zdrowia. Laureat Brązowego Krzyża Zasługi i Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dr n. med. Marek Karwacki

Jest specjalistą w zakresie pediatrii (II st.) oraz hematologii i onkologii dziecięcej (tzw. nadspecjalizacja). Jako pediatra w Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1, od początku swojej kariery zawodowej i naukowej, tj. od roku 1985, zajmował się dziećmi z nowotworami układu krwiotwórczego (białaczki i chłoniaki). Pracował w Zakładzie/Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Prowadząc leczenie nieuleczalnie chorych i umierających pacjentów, posiada również ponad 14. letnie doświadczenie w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi, zdobyte podczas pracy w charakterze konsultanta-pediatry w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (NGO z siedzibą w Warszawie) oraz Dyrektora Medycznego NZOZ „Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek” (NGO z siedzibą w Otwocku). Prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową oraz edukacyjną i publicystyczną w zakresie medycyny, zwłaszcza onkologii i hematologii dziecięcej i medycyny paliatywnej dla dzieci. Od trzech kadencji (8 lat) jest także sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie. W 2012 roku otrzymał odznakę honorową MZ za „Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Mgr Bożena Winch

Psycholog, psychoterapeuta. Certyfikowany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego, trener, superwizor i psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współtwórczyni i współorganizatorka Krajowej Szkoły Psychoonkologii przy Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję psychologów pracujących w oddziałach onkologicznych , w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom chorym na nowotwory i ich rodzinom. Od  lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z psychooonkologii w SWPS w Warszawie i w innych miastach .